Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Проекти на нормативни актове : Компенсиране на намалени цени на билети и карти
Posted by SB on 2016/12/21 13:37:28 (1392 reads )

Компенсиране на намалени цени на билети и карти

Компенсиране на намалени цени на билети и карти