Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Проекти на нормативни актове : Изм. 2 на Наредбата местните такси и цени на услуги по чл.9
Posted by SB on 2016/12/21 14:36:07 (1460 reads )

Изм. 2 на Наредбата местните такси и цени на услуги по чл.9