Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Проекти на нормативни актове : Стратегия за развитието на туризма
Posted by SB on 2016/12/21 13:12:26 (1400 reads )

Стратегия за развитието на туризма

Стратегия за развитието на туризма на територията на община Павел баня 2014 - 2020г.