Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ : * Райони и график за сметосъбирането за 2018г.
Posted by SB on 2016/10/28 9:23:41 (14432 reads )

* Райони и график за сметосъбирането за 2018г.

Райони и график за сметосъбирането