Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Пенс.клубове изпитват затруднения от намалените субсидии
Posted by SB on 2016/9/1 19:15:49 (1224 reads )

- Пенс.клубове изпитват затруднения от намалените субсидии