Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Обяви ОА : - Изготвени са предварителните регистри на земеделски земи
Posted by SB on 2016/8/9 17:46:41 (607 reads )

- Изготвени са предварителните регистри на земеделски земи

Изготвени са предварителните регистри на земеделски земи