Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

ОУП : Съобщения
Posted by SB on 2016/8/4 9:40:05 (1755 reads )

Съобщения

Доклад за оценка степента на съвместимост 04.07.2016

Съобщение от 12.09.2016г.

Доклад за екологична оценка13.09.2016г.

Обществено обсъждане на 12.10 2016,