Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Успешна среща по въпросите на образованието
Posted by SB on 2016/7/4 11:58:35 (1419 reads )

- Успешна среща по въпросите на образованието

 

Много успешна среща се състоя през изминалата седмица в община Павел баня, организирана от ръководството на общината, във връзка с влизане в сила от 1 август 2016г. на новия Закон за предучилищното и училищното образование. Среща си дадоха всички страни, заети с организацията на училищното и предучилищното образование – лично началника на Регионалния инспекторат по образованието г-жа Татяна Димитрова със своя екип от експерти присъства на срещата и те участваха в представянето на основните промени в системата на образованието и в проведената след това дискусия. Присъстваха всички директори на детски градини и училища, Председателят на Общински съвет Г-н Шендоан Халит и Г-жа Недка Кавръкова – Председател на постоянната комисия по образование на Общински съвет. Срещата уважиха и кметовете на с. Турия, с. Долно Сахране и с. Габарево.<o:p></o:p>

В краткото си резюме по основите промени в организацията на предучилищното и училищно образование Зам. Кметът на общината Йордана Енева определи като важни и образователните стандарти и подзаконови нормативни актове, които през следващия месец предстои да издадат Министерски съвет и МОН. Г-жа Таня Иванова – общинския експерт по образование представи с точни числа следващата учебна 2016/2017година, като основен извод при последвалата дискусия беше изводът, че очевидно предстоят промени в структурата и броя на паралелките и групите в училищата и в детските градини. <o:p></o:p>

Съгласно новият ЗПУО на Общински съвет предстои да приеме през следващите два месеца решенията за средищните училища, за това дали ще има маломерни паралелки, както и редица нови Наредби, които са определени новия Закон. Председателят на Общински съвет гарантира, че Общински съвет независимо от летния период навреме ще разглежда и ще взема решения по предложените проекти, касаещи новата организация на предучилищното и училищното образование. <o:p></o:p>