Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Обяви ОА : - Протокол за разпределение на мери, пасища и ливади
Posted by SB on 2016/6/14 16:04:11 (576 reads )

- Протокол за разпределение на мери, пасища и ливади

Протокол за разпределение на мери, пасища и ливади