Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Процедури по ЗОП : ОП-16-5- Обществен превоз на пътници
Posted by SB on 2016/4/12 13:28:00 (1974 reads )

ОП-16-5- Обществен превоз на пътници

Решение, публикувано на 12.04.2016г.

Обявление, публикувано на 12.04.2016г.

Документация, публикувано на 12.04.2016г.

Решение за промяна, публикувано на 26.04.2016г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 15.06.2016г.

Протокол 1, публикуван на 01.07.2016г.

Протокол 2, публикуван на 01.07.2016г.

Решение изпълнител, публикувано на 01.07.2016г.

Договор и приложения, публикувано на 21.09.2016г.

Обява за сключен договор, публикувано на 21.09.2016г.

Протокол за върната гаранция, публикувано на 27.09.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 09.11.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 10.01.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 25.04.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 11.05.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 26.06.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 28.07.2017г.

Договор, публикуван на 21.09.2018г.

Протокол за възстановена гаранция за изпълнение на договор , публикувано на 21.09.2018г.

Обявление за изпълнен договор , публикувано на 18.01.2019г.