Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Публични покани : ПП-16-7 - Услуга - Проект. реконстр. улична мрежа град П. б
Posted by SB on 2016/4/6 11:06:08 (1734 reads )

ПП-16-7 - Услуга - Проект. реконстр. улична мрежа град П. б

Публична покана

Документация

Протокол, публикуван на 26.04.2016г.

Договор, публикуван на 16.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 23.06.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 09.09.2016г.