Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - ОбС проведе поредното си емоционално заседание
Posted by SB on 2016/4/1 16:47:56 (1542 reads )

- ОбС проведе поредното си емоционално заседание

Емоциите бяха породени от изключителния интерес на гражданите, изпълнили за пореден път залата. Общинските съветници пък, притеснени от скандиранията на присъстващите, си осигуриха стабилна полицейска охрана.
От страна на администрацията се направи предложение в дневния ред  да се включи точка за прегласуване на бюджета, с цел да се избегнат съдебните дела. Припомняме, че бюджета  е оспорван в съда и от кмета на общината и от областния управител. Администрацията, в лицето на Йордана Енева – зам.кмет на общината, се мотивира, че съгласно Закона за публичните финанси се харчат средства, равни на тези от същия месец на предходната година, но има риск те да бъдат надвишени поради поне една причина – увеличението на минималната работна заплата. Общинските съветници на ДПС и БСП, които имат мнозинство, отхвърлиха предложението с мотива, че ще изчакат съда да се произнесе. Това предизвика бурни емоции и скандирания от страна на гражданите, присъстващи на заседанието. Г-жа Енева предложи също да се преразгледа решението, касаещо дейността на ансамбъл „Детелини”, с което Общинският съвет е решил да се създаде общински ансамбъл с три щатни бройки. Предложението на администрацията е да се предоставят субсидии на регистрираното сдружение с нестопанска цел „Детелини”, така както се дават такива на футболен клуб „Габровница”, на църковните настоятелства в с.Виден и с.Скобелево и т.н. Разбира се и това предложение не намери място в дневния ред на съвета.
Интерес предизвика и точката в дневния ред, касаеща обществения транспорт в община Павел баня. Предложението на кмета на общината е да се проведе процедура по ЗОП за обществения превоз на пътници по транспортната схема и се сключи договор за срок от 5 години. Предложението на комисията по транспорт към Общинския съвет е предложил срока да бъде 3 години, общинският съветник Ерай Мехмед предложи 1 година. След като нито едно от предложенията не беше прието, общинските съветници бяха готови да отложат въпроса за следващото заседание, но под натиска на гражданите, от страна на общинския съветник Петър Бояджиев беше направено ново предложение - срока на договора да бъде 2 години, което след двукратно гласуване беше прието.
Друг въпрос, който предизвика дебати беше отпускане на еднократни помощи. Постоянната комисия, която е обсъждала молбите на гражданите, не е излязла с предложения, поради разногласия. Недка Кавръкова изрази становище, че не е редно да се отпускат помощи за лечение без да има становище на компетентен орган, и че преписките не са окомплектовани с нужните документи. Предложение за суми беше направено от общинския съветник  Зейнел Селяйдин.  Кметът на общината Станимир Радевски и кметовете на с.Тъжа и с.Търничени апелираха за искане на становища от тях, каквато е досегашната практика, и притеснение от това, че община Павел баня няма все още бюджет и не би трябвало да се правят подобни разходи.
В точка „Други” беше дадена думата на гражданите. Като представител на младите хора от общината Иван Христов упрекна народните избраници, че не са загрижени за обществеността и не работят за тяхното благоденствие. Той заяви, че ще бъдат непримирими докато Общинския съвет не започне да работи за гражданите от община Павел баня. От името на пенсионерите се изказа г-жа Мария Паскалева от с.Търничени. Тя изрази недоволството на възрастните хора от решенията на Общинския съвет, с които се стигна до премахване на облекчените пътувания в обществения транспорт и намалените субсидии от 360 на 150 лева месечно на пенсионерските клубове. Пътуванията на пенсионерите до гр.Казанлък са наложителни, тъй като те са свързани с тяхното здраве. В община Павел баня няма специализирани кабинети, които те да посещават, както и да си закупят лекарствата по рецептурни книжки. Те си тръгват с надеждата, че техните избраници ще размислят и ще променят поведението си спрямо тях.