Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Община Павел баня получи сертификати по ISO
Posted by SB on 2008/12/29 9:54:15 (3237 reads )

- Община Павел баня получи сертификати по ISO

Община Павел баня получи сертификати за управление на качеството и околната среда в съответствие с изискванията на стандартите ИСО 9001:2000 и ИСО 14001-2004. С това общинското ръководство и администрацията поема сериозен ангажимент за подобряване качеството на услугите  в полза на гражданите и бизнеса, както и свеждането до минимум на замърсяванията и вредните действия върху околната среда. Системата за управление на качеството и околната среда е въведена през юли тази година, а получените сертификати са гаранция, че общината отговаря на основните изисквания на Европейските норми за публична администрация.