Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Открива се музей на кукерите в с. Турия
Posted by SB on 2016/3/23 13:02:19 (1800 reads )

- Открива се музей на кукерите в с. Турия

               На 22 март 2016г. в с.Турия, община Павел баня в новооткрития обект „Работилница за кукерски маски”, реализиран по проект от Оперативна програма за развитие на селските райони, се проведе Конференция на тема „Кукерите на община Павел баня и идея за създаване на музей”.
Конференцията се провежда във връзка с провеждането на карнавалните игри “Старци в Турия. Беше открита изложба от снимков материал “Кукерите на община Павел баня” от  Йордана Енева - заместник-кмет на община Павел баня, а гост-лектори бяха  Иглика Мишкова - етнолог, акад. Крум Георгиев - Председател на Обществото за фолклор.
              На конференцията присъстваха представители на кукерските състави от общината и секретарите на читалища.
                Академик Крум Георгиев говори за богатството на костюмите на старците в нашия регион и за игрите, изразяващи прочистване от злото и раждане на новото и доброто. Той изказа становище, че не бива да се копират персонажи от други региони и старците да се наричат кукери, защото това е уникалното и идентичното на местните игри. Куклата, която е на върха на маската също е осъвременена, като булото е бяло и от изкуствени материали, а  навремето е било червено от естествена материя. Цялостната визия на игрите се изразява в старците, които са духовете, гонещи злото; хорото, което е народната веселба, след нея зачеването и създаването на нов живот; циганите, които са символ на плодовитостта.
                Етнологът Иглика Мишкова изказа задоволството си от идеята за създаване на Музей на кукерите, защото такъв в България няма създаден до момента, а кукерите и карнавалните игри са емблематични за нас. Тя сподели наблюденията си от подобни музеи по света. Впечатляващ е факта, че кукерски маски от Павел баня, изработени от покойния Димитър Растев, са изложени в музей в Сеатъл. По мнение на г-жа Мишкова работилницата за кукерски маски е има голям ефект и ще се запомни от посещаващите музея туристи.
                Пенчо Чолпанов – дългогодишен кукер от с.Турия сподели, че през 30-те години на миналия век на върха на маските не е имало кукли, а кръстове, които по времето на комунизма са били забранени, и не само те, а и самите игри са били забранени и след десетина години прекъсване са подновени, но вече с кукла на маската.
                Предстои събиране на кукерски маски и експонати от всички населени места в община Павел баня, които да бъдат изложени в музея в с.Турия.
                Ръководството на община Павел баня и кметство Турия се надяват, че една туристическа дестинация до малкото населено място, включваща Музея на кукерите, родната къща-музей на Чудомир, Кичестия габър, Римския мост, ще представлява интерес за туристите и гражданите, посещаващи курорта Павел баня.