Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Бюджети : Заповед за утвърждаване на бюджетите
Posted by SB on 2016/3/16 14:03:58 (1181 reads )

Заповед за утвърждаване на бюджетите

Заповед РД 56/15.03.2016г.