Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Спорен бюджет на община Павел баня
Posted by SB on 2016/3/1 8:54:49 (1444 reads )

- Спорен бюджет на община Павел баня

 Общинският съвет в Павел баня освен законодателен орган ще бъде и изпълнителен, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Това решиха съветниците от ДПС и БСП на заседанието си на 29 февруари, на което приеха бюджет за 2016 г. след две отлагания. Председателят ще се разпорежда с бюджета на Общинския съвет, ще подписва договори, заповеди и всички разплащателни документи. Това безпрецедентно предложение беше направено от групата съветници от ДПС. По тяхно предложение беше изменена и структурата на Общинската администрация, като броя на заместник-кметовете от двама се редуцира на един. Бяха орязани обектите от строителната програма на кметствата, където кметовете не са на ДПС, а средствата бяха прехвърлени на  „техните” кметове. Месечните субсидии за клубовете на пенсионера стават 150 лева, а не 360, каквото е предложението на кмета на общината. От парите за облекчени пътувания на ученици и пенсионери 106 х.лв. се прехвърлят в бюджета на Общинския съвет в параграф „резерв”, като бюджета на дейност „Общински съвет” става 324419 лева. Обект на продължително обсъждане беше финансирането на Ансамбъл „Детелини”, което до сега е било чрез договор с фирма за извършване на услуга, а сега минава към общината в дейност „Оркестри и ансамбли” с 3 щатни бройки. Завишени бяха субсидиите на читалищата и на футболен клуб „Габровница”. Като цяло бюджета за 2016г. възлиза на 8 310 221 лева.
Кметът на общината Станимир Радевски заяви, че предложенията, направени от общинските съветници са незаконосъобразни и така приетия бюджет ще бъде обжалван.