Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ : * Мандатна програма на Кмета на общината 2015-2019г.
Posted by SB on 2016/1/20 9:06:08 (16634 reads )

* Мандатна програма на Кмета на общината 2015-2019г.

Мандатна програма на Кмета на общината 2015-2019г.