Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Процедури по ЗОП : ОП-15-8 - Доставка на горива и масла за 2016г.
Posted by SB on 2015/12/18 16:07:53 (1956 reads )

ОП-15-8 - Доставка на горива и масла за 2016г.

Решение, публикувано на 21.12.2015г.

Обявление, публикувано на 21.12.2015г.

Документация, публикувано на 21.12.2015г.

Протокол №1 на комисията - отваряне на оферти, публикувано на 08.02.2016г.

Съобщение - отваряне на ценови оферти, публикувано на 07.03.2016г.

Протокол №2 на комисията, публикувано на 17.03.2016г.

Протокол №3 на комисията, публикувано на 17.03.2016г.

Решение за обявяване на класирането, публикувано на 17.03.2016г.

Протокол гаранции, публикувано на 24.03.2016г.

Договор № 26, публикуван на 18.04.2016г.

Договор № 27, публикуван на 18.04.2016г.

Информация за сключени договори, публикувана на 21.04.2016г.

Информация за възстановени гаранции публикувана на 11.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 27.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 23.06.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 06.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 08.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 08.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 07.09.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 12.10.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 09.11.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 10.11.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 06.12.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 06.01.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 22.02.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 04.04.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 04.04.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 12.04.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 11.05.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 23.05.2017г.

Информация  за извършени всички плащания, публикувано на 25.05.2017г.

Информация  за изпълнен договор за горива, публикувано на 26.05.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 09.06.2017г.

Информация  за всички плащания масла, публикувано на 13.06.2017г.

Информация  АОП за изпълнен договор масла, публикувано на 15.06.2017г.

Информация  за върнати гаранции, публикувано на 15.06.2017г.