Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Заключителна конференция по проект "Климатът и аз"
Posted by SB on 2015/12/16 18:30:04 (1615 reads )

- Заключителна конференция по проект "Климатът и аз"

На 15 декември в град Пловдив представители на община Павел баня взеха участие в заключителната конференция на проекта „Климатът и аз“ / Публична информираност по изменения на климата /, проведен от началото на м. август в общините Бургас, Павел баня, Пловдив и Ямбол.
Бяха представени резултатите от дейностите по проекта в училищата и детските градини на четирите общини.
Целта на проекта беше да се подобри публичната информираност по темата за изменение на климата. Проектът беше организиран от Националния доверителен екофонд, с финансовото осигуряване на Министерството на околната среда на Германия. Детските градини и училища бяха избрани от населените места, в които НДЕФ има реализирани успешни проекти за подобряване на енергийната ефективност в рамките на Националната схема за зелени инвестиции.
Детските градини и 14-те училища получиха творчески материали, с които учениците създадоха свои проекти на тема климат. По проекта бяха представени изготвените постери с малки училищни концерти и дискусии. Това предостави на учениците интересни възможности да научат по вече за климата и ги мотивира да се включват в подобни бъдещи инициативи.
По проекта бяха обучени и 20 учители от 10 детски градини в Бургас, Ямбол и Пловдив и 28 учители от Павел баня, Пловдив и Ямбол.