Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Общинският съвет прие своя Правилник
Posted by SB on 2015/12/14 13:59:18 (1474 reads )

- Общинският съвет прие своя Правилник

На редовно заседание на 10 декември Общински съвет Павел баня прие Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. В предложения проект дебатирани бяха членовете, касаещи възнагражденията на общинските съветници и привличането на експерти, които да работят за ОбС срещу заплащане. Кметът на общината Станимир Радевски изрази отрицателно становище с аргумента, че в общината има достатъчно специалисти и експерти, които да бъдат в полза на съвета и не е необходимо да правят допълнителни разходи от бюджета. Общинските съветници приеха възнагражденията им да бъдат намалени с 10% от досегашните и си запазиха възможността от привличане на експерти.
Общинският съвет ще разполага с пет постоянни комисии, като избра техния състав и определи председателите им.
Кметът на общината Станимир Радевски и Председателят на Общинския съвет Шендоан Халит бяха избрани да представляват община Павел баня в Националното сдружение на общините в Република България и в Регионалната асоциация на общините „Тракия”.
Изменението в структурата на Общинската администрация касаеше кметство Турия, където до сега имаше кметски наместник, а след последните избори вече е кмет. Бяха определени възнагражденията на кметовете.