Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Общински съвет Павел баня вече има Председател
Posted by SB on 2015/11/18 16:35:18 (1466 reads )

- Общински съвет Павел баня вече има Председател

Председателят на Общински съвет Павел баня за мандат 2015-2019г. се казва Шендоан Халит от ПП „ДПС”, избран с 10 гласа от общо 17 общински съветници. Другите 7 гласа отидоха за другия кандидат Недка Кавръкова от коалиция „Обединение”.
Това се случи на 17 ноември 2015г. на второто заседание на съвета, след като на първото си заседание никой от кандидатите, които бяха същите, не получи необходимия брой гласове.
Общинският съвет избра комисия от своя състав, която да изготви и предложи проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет.