Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - До края на месеца окончателно ще завърши асфалтирането
Posted by SB on 2015/10/22 13:29:03 (1606 reads )

- До края на месеца окончателно ще завърши асфалтирането

Започна изпълнение на договорите по процедурата за асфалтиране на улици в община Павел баня. Процедурата беше открита на 14 април 2015г., но обжалване в Комисия за защита на конкуренцията забави сключване на договорите по осемте позиции. На 5 октомври 2015 година са сключени осем договора по всичките позиции. Започна ремонта на улица Чудомир в град Павел баня, до края на м. октомври ще бъдат завършени улици в с. Горно Сахране / окончателно ще бъде ремонтирана ул. Васил Левски / , с. Тъжа, две кръстовища в град Павел баня, с. Турия, тротоари в с. Търничене и с. Долно Сахране.