Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Няма да има сметище на територията на общината
Posted by SB on 2015/10/21 9:19:26 (1692 reads )

- Няма да има сметище на територията на общината

1.      Община Павел баня е бенефициент по проект по ОП Околна среда "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора", който предвижда изграждане на Депо - клетка 1, Сепарираща инсталация, Компостираща инсталация и Център за рециклиране на територията на община Стара Загора , Претоварна станция Казанлък (вкл. център за рециклиране, площадки за шредиране и временно съхранение на "зелени" и ЕГО) и претоварни станции в Гълъбово и Твърдица. Битовите отпадъци на община Павел баня ще бъдат извозвани до Претоварна станция Казанлък, след което депонирани на депото край Стара Загора.
2.      За сметището в местността „Бонин дол“ в град Павел баня община Павел баня е подготвила проект „ЗАКРИВАНЕ НА СТАРО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ (ТБО) НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА“ на стойност 840 000лвеа, който е внесен за финансиране през м. август 2015година. Внасянето на проекта се забави, поради причината, че част от сметището в местността“Бонин дол“ беше държавна собственост – горски фонд. С решение на Министерския съвет от 11 май имота, частна държавна собственост, е прехвърлен безвъзмездно на Община Павел баня. Имотът се намира в местността Бонин дол и е с площ от 16 430 кв.м. Областният управител инж. Георги Ранов сключи договор с кмета на Павел баня Станимир Радевски за безвъзмездното прехвърляне на имота, което вече разреши проекта за закриване на депото да бъде внесен в МОСВ. Изготвя се тръжна документация за възлагане на СМР за закриване на старото депо.