Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Окончателно плащане за изграждане на улично осветление
Posted by SB on 2015/10/21 8:16:33 (1744 reads )

- Окончателно плащане за изграждане на улично осветление

На 16 октомври 2015г. по банковите сметки на община Павел баня бяха приведени средствата от безлихвения заем от държавния бюджет за ДДС по проект ”Изграждане улично осветление в населените места на община Павел баня” съгласно Договор с идентификационен номер №24/322/00172 по Програма за развитие на селските райони. По този начин община Павел баня окончателно се разплати с изпълнителите на СМР, строителен надзор и управление на проекта. Предстои привеждане на окончателно плащане по проект „Реконструкция улично осветление в населените места на община Павел баня – І етап” съгласно Договор с идентификационен номер №24/322/00167.
През изминалите години община Павел баня изпълни два проекта за реконструкция и изграждане на уличното осветление във всички населени места на община по ПРСР:
1.      Проект „Реконструкция улично осветление в населените места на община Павел баня – І етап” съгласно Договор с идентификационен номер №24/322/00167 на стойност 988 165 лева с ДДС;
2.      Проект „Изграждане улично осветление в населените места на община Павел баня” съгласно Договор с идентификационен номер №24/322/00172 на стойност 1 250 380лева с ДДС.