Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Завършени са последните 3 обекта по ПРСР в общината
Posted by SB on 2015/10/12 17:46:39 (1558 reads )

- Завършени са последните 3 обекта по ПРСР в общината

 
                На 09.10.2015г. успешно бяха подадени в Разплащателна агенция на ДФ Земеделие заявките за окончателна плащане за още 3 обекта, които успешно се завършиха през 2015година.
Обектите са :
.
 .
Екипът от служители на община Павел баня, който успешно подготви изпълнението на тези проекти спази крайния срок за подаване на заявките, който за ПРСР беше 15 октомври 2015 година.