Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Изплащат се еднократните стипендии на студенти
Posted by SB on 2015/8/19 16:32:24 (1550 reads )

- Изплащат се еднократните стипендии на студенти

Стипендиите ще се изплащат от 24.08.2015г. - понеделник!

Списък на одобрените кандидати