Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Започна ремонта на пътя за с.Александрово и пътя за с.Виде
Posted by SB on 2015/8/18 15:13:32 (1564 reads )

- Започна ремонта на пътя за с.Александрово и пътя за с.Виде

Проекта включва изцяло обновяване на асфалтовата настилка, бордюри и тротоари в населеното място. Финансира се от Държавен фонд „Земеделие” по Програмата за развитие на селските райони и възлиза на около 5 милиона лева.