Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Изчистено е коритото на реката в с. Александрово
Posted by SB on 2015/8/14 12:57:13 (1508 reads )

- Изчистено е коритото на реката в с. Александрово

Коритото на р.Тунджа на територията на селото беше изчистено така, както не е било чистено от много години.
Жителите на село Александрово вече са спокойни, защото няма опасност реката да залее къщите им.