Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Публикуван е проект за нова Наредба за отпадъците
Posted by SB on 2015/8/5 18:18:21 (1447 reads )

- Публикуван е проект за нова Наредба за отпадъците

На сайта на община Павел баня, Раздел Проекти на нормативни актове е публикуван проект на НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ  И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ. Проектът за Наредба е разработен на основание чл. 22 от Закона за управление на отпадъците ( Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) и отменя досегашната Наредба за управление на отпадъците на територията на община Павел баня, разработена на основание чл. 19 от тогава действащия Закон за управление на отпадъците   приета с Решение №596/15.02.2011 г. на Общински съвет – гр. Павел баня. Вижте проекта ТУК!