Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Проекти на нормативни актове : Проект на Наредба за управление на отпадъците
Posted by SB on 2015/8/5 17:11:52 (1923 reads )

Проект на Наредба за управление на отпадъците

Проект на Наредба за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на община Павел баня