Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Обществени поръчки на СУ : Вътрешни правила
Posted by SB on 2015/7/29 12:30:49 (1558 reads )

Вътрешни правила

Вътрешни правила за възлагане на обществените поръчки

Вътрешни правила за поддържане "Профил на купувача"