Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Обществени поръчки на СУ : Информация плащания закуска и обяд
Posted by SB on 2015/7/29 13:24:11 (1545 reads )

Информация плащания закуска и обяд

Информация за извършени плащания, закуска и обяд, публикуван на 29.07.2015г. 12:23