Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Протокол от проверка на ГРАО
Posted by SB on 2015/7/28 11:14:42 (1756 reads )

- Протокол от проверка на ГРАО

 В хода на проверката, комисията установи нарушения в кметства - с. Манолово,с. Долно Сахране, с. Александрово и с.Скобелево. В другите кметства не бяха констатирани нарушения. Адресните регистрации, за които е установено че са извършени в нарушение на чл.92 или чл.99а от ЗГР ще бъдат заличени със Заповед на Кмета на общината. Комисията състави Протокол, който е обявен в сайта на Община Павел баня и на информационното табло пред сградата на общинска администрация

Протокол от проверка за спазване на изискванията на чл.92 или чл.99а от Закона за гражданска регистрация