Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Курбан на Св. Илия в с. Тъжа
Posted by SB on 2015/7/22 16:36:46 (1568 reads )

- Курбан на Св. Илия в с. Тъжа

На 19.07.2015 г. (ден преди Илинден) за шеста поредна година бе отслужен молебен по повод оброка даден от населението на с.Тъжа пред св.Илия преди повече от столетие. В годините между 1890 и 1897 последователно седем години убийствени градушки са поразявали реколтата и обричали тъжанци на глад и нищета. Взето било решение да се обрече курбан на св.Илия и от него да бъде измолено покровителство за омилостивяване на природните стихии. Градоносните облаци винаги идвали от посока връх Ботев  (от Бойово дъно, както и сега по-възрастните хора го знаят). В тази посока северозападно от селото  бил издигнат, съществуващ и днес, паметен знак в местността Атанасца.  Дълги години достойните наши предци са изпълнявали дадения обет. Години наред, обаче, притиснати от лични ангажименти, забързани в своето ежедневие или от неправилна преценка на отговорностите си, съселяните ни бяха изоставили този си ангажимент. През 2010 год. по инициатива на Църковното настоятелство при храм Архид.Св.Стефан бе възродена тази традиция, от която ежегодно произтичат все по-значими ползи. На миналогодишния курбана г-н Радевски - кмета на Община Павел баня обеща съдействие за финансиране на някои неотложни ремонти по сградата. Бе осигурена сума в размер на 3 000 лв. от Дирекция вероизповедания на Министерски съвет. Съгласно преценката на Настоятелството бе реализирана подмяна на дограмата от Митко Топчиев, чиято майка е родом от Тъжа. С добронамереността си на редови християнин той направи дарение единия от прозорците в олтара. Недостига от сумата бе компенсирана от друг млад и достоен тъжанец – Русен Хекимов, който освен това направи със собствени средства проект и реализация на озеленяването в двора, осветление на акцентите и обширен навес Г-н Радевски осигури и павета, с които се настлаха алеите в двора на църквата. Не на последно място свързан с тези прекрасни новости е и кмета на селото г-н Стефан Чернев, който също направи щедро дарение, вложено в изброените придобивки.
 
Кметство с.Тъжа