Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Омбудсманът ще приема граждани в Казанлък
Posted by SB on 2015/5/8 8:11:47 (1318 reads )

- Омбудсманът ще приема граждани в Казанлък