Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив Обяви : - Заповеди за предоставяне на полски пътища
Posted by SB on 2015/4/29 18:00:49 (1406 reads )

- Заповеди за предоставяне на полски пътища

ЗАПОВЕДИ НА директора на ОДЗ -Стара Загора за предоставяне на полски пътища

Павел баня 1

Павел баня 2

Долно Сахране 1

Долно Сахране 2

Габарево

Виден

Асен

Скобелево