Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Пресконференция за изграждането на рег. депо за отпадъци
Posted by SB on 2015/4/28 17:00:28 (1680 reads )

- Пресконференция за изграждането на рег. депо за отпадъци