Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Преходни публикации : 22. ПП-2013 - Избор на оператор за телефонни услуги
Posted by SB on 2015/4/15 9:33:12 (1792 reads )

22. ПП-2013 - Избор на оператор за телефонни услуги

Описание, публикувано на 15.04.2015г.