Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Преходни публикации : 20. ОП-2013 - Доставка на горива и масла за нуждите на общин
Posted by SB on 2015/4/15 9:28:34 (1714 reads )

20. ОП-2013 - Доставка на горива и масла за нуждите на общин

Описание, публикувано на 15.04.2015г.

Информация за изпълнен договор №51, публикувано на 21.05.2015г.

Отчет относно изпълнен договор №51, публикувано на 21.05.2015г. 

Информация за изпълнен Договор №52, публикувана на 02.06.2015г.

Отчет за изпълнението на договор №52, публикувано на 03.06.2015г.