Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Преходни публикации : 11. ПП-2014 - Почистване на замърсени територии и сметища
Posted by SB on 2015/4/15 9:07:38 (1793 reads )

11. ПП-2014 - Почистване на замърсени територии и сметища

Описание, публикувано на 15.04.2015г.