Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Преходни публикации : 10. ОП-2014 - Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа
Posted by SB on 2015/4/15 9:05:36 (1826 reads )

10. ОП-2014 - Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа

Описание, публикувано на 15.04.2015г.

Решение №1461 2014 КЗК, публикувано на 22.04.2015г.

Решение №4384 2015 ВАС, публикувано на 22.04.2015г.

Информация за върнати гаранции, публикувано на 29.04.2015г.

Договор, публикуван на 22.05.2015г.

Информация за върната гаранция, публикувано на 04.06.2015г.

Информация за извършени плащания, публикувано на 14.08.2015г., 12:50ч.

Анекс, влязъл в сила на 27.10.2015г., публикувано на 29.10.2015г., 17:20ч.

Информация за извършени плащания, публикуван на 03.12.2015г. 13:26

Информация за извършени окончателни плащания, публикуван на 14.01.2016г. 17:26

Информация до АОП за изпълнен договор, публикуван на 19.01.2016г. 10:55

Информация за върнати гаранции, публикувано на 19.02.2016г.