Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Преходни публикации : 9. ПП-2014 - Доставка на дърва и въглища
Posted by SB on 2015/4/15 9:02:12 (1780 reads )

9. ПП-2014 - Доставка на дърва и въглища

Описание, публикувано на 15.04.2015г.

Плащане - Публикуван на 20.04.2015г.