Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Преходни публикации : 6. ПП-2014 - Доставка и монтаж на скоростна кутия
Posted by SB on 2015/4/14 17:26:46 (1806 reads )

6. ПП-2014 - Доставка и монтаж на скоростна кутия

Описание, публикувано на 14.04.2015г.

Договор за доставка и монтаж(линк) - Публикуван тук на 20.04.2015г.

Плащане - Публикувано на 20.04.2015г.