Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Преходни публикации : 5. ОП-2014 - Частична реконструкция на водопроводната мрежа
Posted by SB on 2015/4/14 16:56:41 (1807 reads )

5. ОП-2014 - Частична реконструкция на водопроводната мрежа

Описание, публикувано на 14.04.2015г.

Обява отваряне на ценови оферти(линк) - Публикуван тук на 20.04.2015г.

Протокол на комисията - Публикувано на 20.04.2015г.

Заповед изпълнител - Публикувано на 20.04.2015г.

Протокол освобождаване гаранции - Публикувано на 20.04.2015г.

Договор изпълнител - Публикувано на 20.04.2015г.

Информация освобождаване гаранции - Публикувано на 20.04.2015г

Информация сключен договор - Публикувано на 20.04.2015г

Информация за върнати гаранции - Публикувано на 29.04.2015г

Анекс към договора - Публикувано на 07.12.2015г

Информация за извършени плащания, публикуван на 11.01.2015г. 08:10

Информация за възстановена гаранция - Публикувано на 09.03.2016г

Информация за извършени плащания, публикуван на 21.03.2016г.

Информация до АОП за изпълнен договор - Публикувано на 21.03.2016г