Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Преходни публикации : 3. ПП-2014 - Доставка оборудване, проект №24/321/01614-ПРСР
Posted by SB on 2015/4/14 16:31:43 (1812 reads )

3. ПП-2014 - Доставка оборудване, проект №24/321/01614-ПРСР

Описание, публикувано на 14.04.2015г.

Протокол на комисията(линк) - Публикуван тук на 20.04.2015г.

Договор(линк) - Публикуван тук на 20.04.2015г.