Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив Обяви : - Плащане за бели петна 2014 - 2015
Posted by SB on 2015/4/3 16:48:15 (2695 reads )

- Плащане за бели петна 2014 - 2015

Регистър на белите петна за 2014 - 2015г. - рентно плащане