Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Община Павел баня прекрати процедура по ЗОП
Posted by SB on 2015/4/2 15:50:43 (1595 reads )

- Община Павел баня прекрати процедура по ЗОП

Кметът на община Павел баня със свое Решение №РД-87/02.04.2015г. прекрати процедурата по ЗОП за изработване на Общ устройствен план на община Павел баня. Процедурата е прекратена на осн. чл.39, ал.1, т. 6 от ЗОП. Решението за прекратяване е публикувано на 02.04.2015г. в Профила на купувача. След отстраняване на нередностите ще бъде обявена новата процедура. Изработването на Общ устроствен план на община Павел баня ще бъде финасирано частично и от средства от държавния бюджет, след подписване на Споразумение между Кмета на общината и МРРБ