Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Започва изплащането на стипендии на студенти
Posted by SB on 2015/3/17 11:12:53 (1478 reads )

- Започва изплащането на стипендии на студенти

Заповед на кмета за изплащане на стипендиите

Срок за изплащане на стипендиите: от 19.03 до 31.03.2015г.!