Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Общинският съвет прие бюджета на общината за 2015г.
Posted by SB on 2015/2/16 15:35:24 (1562 reads )

- Общинският съвет прие бюджета на общината за 2015г.

На свое заседание на 13.02.2015г. Общински съвет Павел баня прие бюджета на община Павел баня за 2015г.
Бюджета на община Павел баня за 2015 г. е 7 953 732 лв., от които 4 911 211 лв. от държавния бюджет, преходен остатък 466 103 лв. и 3 042 521 лв. от местни приходи.
Предложението за местните приходи е извършено след широк анализ за събираемост, като се продължава политиката на безкомпромисно събиране на стари задължения, като се използват всякакви меки, като предупредителни писма, работа по кметства и частен съдебен изпълнител. В бюджета от туристически данък а заложени 150 хлв., което е повишено в сравнение с 2014г., като ес има предвид, че ще бъдат категоризирани и ще работят нови места за настаняване. Увеличени са приходите от наем на земя с оглед продължаване на дейността по идентифициране на всички земеделски земи, които се ползват неправомерно и съответно отдаването им под наем или аренда. 181 х.лв. са приходите от продажба.
Строителната програма извън средствата по европейско финансиране е в размер на 800 х.лв., като както винаги до сега ще бъде инвестирано във всяко едно от 13-те населени места в община Павел баня.
Културната програма е в размер на 150 х.лв. За спортни мероприятия са отделени 27 х.лв.