Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Ще се кандидатства за саниране на два жилищни блока
Posted by SB on 2015/2/10 16:28:28 (1703 reads )

- Ще се кандидатства за саниране на два жилищни блока

На 9 февруари се проведе среща на собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради в община Павел баня, народния представител Нено Влайков и кмета на общината Станимир Радевски. На срещата беше обсъдена програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. На територията на общината има два блока, които отговарят на изискванията за кандидатстване, където собствениците вече са направили своите учредителни събрания.
На срещата бяха задавани и други въпроси на народния представител. Г-н Влайков изрази готовност да оказва съдействие при решаване проблемите на гражданите от община Павел баня.